Galeri Lluniau

2023-24

Eisteddfod 2023

2022-23

Noson Barnu Ŵyn Cigyddion, Paratoi Oen a Torri Cyw Iâr

Eisteddfod 2022

Barnu Ŵyn ar y Bachyn / Lamb Carcass Judging 2022

Eisteddfod CFfI Cymru 2022

English Public Speaking 2022

Cwis y Sir 2022

Siarad Cyhoeddus Cymraeg 2023

Adloniant / Entertainment 2023

Diwrnod Gwaith Maes 2023

Rali 2023

Noson Chwaraeon 2023

Noson Rygbi 2023

Noson Athletau (Dod yn Fuan)

2021-22

CCB y Sir / County AGM

Cinio’r Sir / County Dinner

Eisteddfod

Trimio Oen / Lamb Trimming

Barn Wyn Cigyddion / Butchers Lamb Stockjudging

Torri Cyw Iar / Chicken Jointing

Barnu Carcas / Carcass Judging

Eisteddfod CFFI Cymru / Wales YFC Eisteddfod

Siarad Cyhoeddus Saesneg / English Public Speaking

Ffaie Aeaf / Winter Fair

Cwis y Sir / County Quiz

Siarad Cyhoeddus Cymraeg 2022

Aelod Iau a Hŷn y Flwyddyn / Junior & Senior Member of the Year 2022

Bowlio Deg y Sir / County Ten Pin Bowling 2022

Gwyl Siarad Cyhoeddus Cymru / Wales Public Speaking Festival 2022

Diwrnod Gwaith Maes y Sir / County Field Day 2022

Diwrnod Gwaith Maes Cymru / Wales Field Day 2022

Diwrnod Rali / Rally Day 2022

Chwaraeon y Sir / County Sports 2022

Chwaraeon C.Ff.I Cymru / Wales YFC Sports

Sioe Frenhinol Cymru 2022 / Royal Welsh Show 2022


2020-21

Seiclo’r 75

Sioe Frenhinol Rithiol 2021


2019-20

Clybiau’n helpu yn ystod COVID-19

Drama 2020

Siarad Cyhoeddus Cymraeg 2020

Dawns Nadolig 2019

Ffair Aeaf 2019

Siarad Cyhoeddus Saesneg 2019

Eisteddfod 2019

Llysgehadon 2019

Cinio Dathlu 75 Mlynedd

AGM 2019


Archif