Abernant

Dydd Gwener – Neuadd Llannewydd – 7.30yh

Capel-Arthne

Dydd Gwener – Capel Dewi / Llanarthne – 7.30yh

Ysgrifenyddes – Rhian Davies – rhian.eleri94@gmail.com

Capel Iwan

Dydd Llun – Neuadd Capel Iwan –  7.30yh

Ysgrifennydd – Edryd James – edrydjames@outlook.com

Cynwyl Elfed

Dydd Llun – Neuadd Cynwyl Elfed – 7.30yh

Ysgrifenyddes – Nia Owens – owens_nia@yahoo.com

Dyffryn Cothi

Dydd Gwener – Neuadd Bro Fana, Ffarmers – 7.30yh

Ysgrifenyddes – Anna Davies – annawdavies@yahoo.com

Llanddarog

Dydd Llun – Neuadd Llanddarog – 7.30yh

Ysgrifenyddes – Menna Isaac – menna.98@hotmail.co.uk

Llandeilo

Dydd Mawrth – Hen Gapel, Llandeilo – 7.30yh

Ysgrifennydd – Ieuan Llewellyn – ieuangiles@outlook.com

Llanelli

Dydd Gwener – Capel Salem, Cwmbach – 8yh

Ysgrifennyddes – Celyn Thomas – celyn1998@hotmail.com

Llanllwni

Dydd Mawrth – Neuadd yr Eglwys, Maes y Crugiau – 8yh

Ysgrifennyddes – Cathrin Jones – cathrinniaj@hotmail.co.uk

Llannon

Dydd Mawrth – Ysgol Gynradd Llannon – 7:45yh

Ysgrifennyddes – Rosie Davies – gelligaled@icloud.com

Llanwinio

Dydd Iau – Neuadd Llanwinio – 7.30yh

Llanymddyfri

Dydd Llun – Clwb Rygbi Llanymddyfri – 7.30yh

Cadeirydd – Rhian Hughes – rizzo1910@hotmail.co.uk

San Cler

Dydd Gwener – Ysgoldu Bethlehem, Pwll Trap – 8yh

Ysgrifennyddes – Ffion Davies – ffionfizz@live.co.uk

San Ishmael

Dydd Mawrth – Neuadd Llandyfaelog – 8yh

Ysgrifennydd – Gethin Jones – geth97@btinternet.com

San Pedr

Dydd Llun – Pafiliwn Cwins Caerfyrddin, Abergwili  – 7.30yh

Ysgrifennyddes – Ffion Lloyd Thomas – ffion96@hotmail.co.uk

Hendygwyn ar Daf

Dydd Llun – Neuadd Hendygwyn – 7.30yh

Ysgrifennyddes – Kelsey Haycocks – kelseyhaycocks@gmail.com