About

Rydym yn fudiad ieuenctid sy’n darparu cyfleoedd i 800 o aelodau rhwng 10 a 28 oed sy’n byw yn Sir Gâr. Mae 20 o Glybiau actif yn Sir Gâr sy’n cael ei rhedeg gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Mae’r mudiad yn cynnig cyfleoedd a phrofiadau arbennig i’r aelodau wrth iddynt ddatblygu sgiliau newydd, ennill hyfforddiant gwerthfawr, teithio’r byd, bod yn rhan annatod o’r gymuned a chael cyfle i wneud ffrindiau am oes.

SWYDDOGION SIR 2021-22

STAFF Y SWYDDFA