About

Rydym yn fudiad ieuenctid sy’n darparu cyfleoedd i 800 o aelodau rhwng 10 a 26 oed sy’n byw yn Sir Gâr. Mae 23 o Glybiau yn Sir Gâr sy’n cael ei rhedeg gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Mae’r mudiad yn cynnig cyfleoedd a phrofiadau arbennig i’r aelodau wrth iddynt ddatblygu sgiliau newydd, ennill hyfforddiant gwerthfawr, teithio’r byd, bod yn rhan annatod o’r gymuned a chael cyfle i wneud ffrindiau am oes.

Staff

Rhodri Lewis

Rhodri Lewis

Trefnydd Sir
Iestyn Owen

Iestyn Owen

Cadeirydd y Sir
Aled Thomas

Aled Thomas

Cadeirydd Pwyllgor Gweithgareddau
Jean Lewis

Jean Lewis

Llywydd y Sir
Elin Childs

Elin Childs

Cadeirydd Pwyllgor Cyllid
Elfyn Davies

Elfyn Davies

Llywydd Etholedig
Aled Davies

Aled Davies

Cadeirydd Fforwm Amaeth
Siriol Howells

Siriol Howells

Cadeirydd Fforwm Ieuenctid
Hefin Evans

Hefin Evans

Is-gadeirydd y Sir
Tomos Rees

Tomos Rees

Swyddog Marchnata a Gweinyddol
Sion Evans

Sion Evans

Is-gadeirydd Gweithgareddau
Sian Williams

Sian Williams

Is-gadeirydd Cyllid
Angharad Thomas

Angharad Thomas

Is-gadeirydd Fforwm Amaeth