About

Rydym yn fudiad ieuenctid sy’n darparu cyfleoedd i 800 o aelodau rhwng 10 a 26 oed sy’n byw yn Sir Gâr. Mae 23 o Glybiau yn Sir Gâr sy’n cael ei rhedeg gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Mae’r mudiad yn cynnig cyfleoedd a phrofiadau arbennig i’r aelodau wrth iddynt ddatblygu sgiliau newydd, ennill hyfforddiant gwerthfawr, teithio’r byd, bod yn rhan annatod o’r gymuned a chael cyfle i wneud ffrindiau am oes.

Staff

Rhodri Lewis

Rhodri Lewis

Trefnydd Sir
Carys Thomas

Carys Thomas

Cadeirydd y Sir
Dylan Bowen

Dylan Bowen

Cadeirydd Pwyllgor Gweithgareddau
Jean Lewis

Jean Lewis

Llywydd y Sir
Iestyn Owen

Iestyn Owen

Cadeirydd Pwyllgor Cyllid
Elfyn Davies

Elfyn Davies

Llywydd Etholedig
Tom Dufty

Tom Dufty

Cadeirydd Fforwm Amaeth
Menna Thomas

Menna Thomas

Cadeirydd Fforwm Ieuenctid
Iestyn Owen

Iestyn Owen

Is-gadeirydd y Sir
Tomos Rees

Tomos Rees

Swyddog Marchnata a Gweinyddol