Events

2021
Medi / September
1Pwyllgor Cyllid
Finance Meeting
Neuadd Pontargothi
8CCB Pwyllgor Gweithgareddau, Gwaith a Fforwm Ieuenctid Activities, Executive Committee & Youth Forum AGMNeuadd Pontargothi
18CCB CFFI Cymru
Wales YFC AGM
Maes y Sioe, Llanelwedd
29CCB y Sir
County AGM
Neuadd Pontargothi
Hydref / October
2/3Penwythnos Cystadlaethau NFYFC
NFYFC Competitions Weekend
County Showground, Stafford
6Noson Swyddogion Clwb
Club Officers Evening

Yr Atom
23Eisteddfod y Sir
County Eisteddfod
Neuadd San Pedr
27Noson Chwaraeon y Sir
County Sports Night

Clwb Rygbi y Cwins
Tachwedd / November
10Noson Barnu Stoc, Paratoi Oen a Thori Cyw Iâr
Stockjudging, Lamb Trimming and Chicken Jointing
TBC
17Cystadleuaeth Barnu Carcass
Carcass Judging Competition
TBC
20Eisteddfod CFFI Cymru
Wales YFC Eisteddfod
Pafiliwn y Bont
Ponrhydfendigaid
27Siarad Cyhoeddus Saesneg
English Public Speaking
Ysgol Gynradd Nantgaredig
29/30Ffair Aeaf Brenhinol Cymru
Royal Welsh Winter Fair
Maes y Sioe, Llanelwedd
Rhagfyr / December
8Cwis y Sir
County Quiz
Clwb Rygbi y Cwins
12Noson Garolau y Sir
County Carol Service
Bwlchygroes
TBCDawns Nadolig y Sir
County Christmas Ball
TBC
2022
Ionawr / January
12Pwyllgor Cyllid
Finance Committee
Neuadd Pontargothi
19Pwyllgor Gweithgareddau, Gwaith a Fforwm Ieuenctid
Activities, Executive Committee & Youth Forum
Neuadd Pontargothi
29Siarad Cyhoeddus Cymraeg
Welsh Public Speaking
Ysgol Gynradd Nantgaredig
Chwefror/ February
2Cyfweliadau Aelod Iau ac Hŷn + Cais am Swydd
Junior & Senior Member of the Year + Situations Vacant
Swyddfa'r Sir
21-25Cystadleuaeth Pantomeim
Pantomime Competition
TBC
Mawrth/ March
2Bowlio Deg y Sir
County Ten Pin Bowling
Xcel Bowl
5/6Pantomeim CFFI Cymru
Wales YFC Pantomime
The Princess Theatre, Port Talbot
9Pwyllgor Cyllid
Finance Committee
Neuadd Pontargothi
16Pwyllgor Gweithgareddau, Gwaith a Fforwm Ieuenctid
Activities, Executive Committee & Youth Forum
Neuadd Pontargothi
26/27Siarad Cyhoeddus CFFI Cymru
Wales YFC Public Speaking
Maes y Sioe, Llanelwedd
Ebrill/ April
2Diwrnod Gwaith Maes
County Field Day
TBC
13Cyfweliadau Llysgenhadon
County Ambassadors Interview
Swyddfa'r Sir
15Dawns Dewis Llysgenhadon
County Ambassadors Selection Dance
TBC
23Diwrnod Gwaith Maes CFFI Cymru
Wales YFC Field Day
Clwyd
Mai / May
14Rali’r Sir
County Rally
TBC
18Pwyllgor Cyllid
Finance Committee
Neuadd Pontargothi
25Pwyllgor Gweithgareddau, Gwaith a Fforwm Ieuenctid
Activities, Executive Committee & Youth Forum
Neuadd Pontargothi
Mehefin / June
8Chwaraeon y Sir
County Sports
TBC
19Diwrnod Chwaraeon CFFI Cymru
Wales YFC Sports Day
Aberystwyth
Gorffennaf / July
18-21Sioe Frenhinol Cymru
Royal Welsh Show
Maes y Sioe, Llanelwedd